دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین»

رایگان
0فروش
رایگان

دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین»

سرعت‌بخشی به تحقیقات علمی | روش استفاده از نرم افزار‌های علوم اسلامی | جستجوهای مختلف در آیات و روایات | استفاده از هوش‌مصنوعی در تحقیق | دسته‌بندی و طبقه‌بندی اطلاعات | کاربردی‌سازی علم لغت در تحقیق | استفاده از فهرست‌ها و میزهای پژوهشی در تحقیق | معرفی انواع ابزارهای تحقیقاتی | نظام‌سازی از متون علمی | نقش ابزار و نرم‌افزارها در مناظرات علمی و آموزش کاربردی آن و …

سطح دوره

پیشرفته, متوسط, مقدماتی

✨دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین» | جلسه 1

جلسه 1 ویدئو

✨دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین» | جلسه 2

جلسه 2 ویدئو

✨دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین» | جلسه 3

جلسه 3 ویدئو

✨دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین» | جلسه 4

جلسه 4 ویدئو

✨دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین» | جلسه 5

جلسه 5 ویدئو

✨دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین» | جلسه 6

جلسه 6 ویدئو

✨دوره «آشنایی با نرم‌افزارهای علوم اسلامی و ابزارهای پژوهش نوین» | جلسه 7

جلسه 7 ویدئو