چرا برخی با فلسفه و عرفان مخالفت می‌کنند؟

چرا برخى با فلسفه‏ و عرفان‏ مخالفت مى ‏کنند؟

علامه طباطبایی فرمودند:

به نظر مى ‏رسد با اصطلاحات مربوطه خوب آشنا نیستند و اشکالاتى که مى ‏گیرند وارد است، اما فلسفه و عرفان چیزى نمى ‏گوید که آن اشکالات بر آن وارد باشد.

علی تهرانی؛ ز مهر افروخته؛ ص۸۱.