علامه طباطبایی رضوان‌الله‌علیه:

اگر جهان و پدیده‏ های جهان همه و از هر روی آیات و نشانه ‏های خدایِ جهان باشند هیچ استقلال وجودی از خود نخواهند داشت و از هر روی که دیده شوند جز خدای پاک را نشان نخواهند داد و کسی که به تعلیم و هدایت قرآن با چنین چشمی به چهره جهان و جهانیان نگاه می ‏کند چیزی جز خدای پاک درک نخواهد کرد و به‌جای این زیبایی که دیگران در نمود دلربای جهان می ‏یابند وی زیبایی و دلربایی نامتناهی خواهد دید که از دریچه تنگ جهان، خودنمایی و تجلی می‏ نماید و آن‌وقت است که خرمن هستی خود را به تاراج داده دل را به دست محبت خدایی می ‏سپارد.

شیعه در اسلام، ص۹۹.