قله معارف الهی

استاد مطهری رضوان‌الله‌علیه:

بسیارى و بلکه عمده معارف الهى در فلسفه‏ اسلامى، خصوصاً در حکمت متعالیه، که اکنون مبرهن و مسلّم و قطعى است و در قلّه معارف الهى قرارگرفته است آغازش الهاماتى است که روشندلان از مضامین آیات و روایات‏ و ادعیه اسلامى گرفته‌اند.

اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ ج۶، ص۱۰۲۴.