روش معرفتی مولوی

علامه جعفری رضوان‌الله‌علیه:

روش معرفتی مولانا از کشف و شهود عالی برخوردار است.

مولوی و جهان‌بینی‌ها، ص۶۵.