روشن ترین دلیل پای‌بندی جدی مولوی به اسلام

علامه جعفری رضوان‌الله‌علیه:

روشن ‏ترین دلیل پاى‏بندى جدى مولانا به اسلام، استناد و تکیه فراوان وى بر آیات قرآنى و احادیث است که مخصوصاً در کتاب مثنوى دیده مى ‏شود. شماره مواردى که مولانا صریحاً به آیه قرآنى استشهاد مى ‏نماید یا مورد تفسیر قرار مى ‏دهد، در حدود ۲۲۰۰ آیه، و شماره مواردى که از احادیث استفاده نموده است، تنها در کتاب مثنوى در حدود ۵۰۰ مورد است. و اگر آن مقدار از محتویات مثنوى را که مطابق مضامین آیات قرآنى است در نظر بگیریم، به طور اطمینان مى ‏توان گفت: دو سوم آیات قرآنى مورد استشهاد و استناد مولانا بوده است.

مولوی و جهان‌بینی‌ها، ص۵۵.