امام خمینی رضوان‌الله‌علیه:

حقیقت عرفان‏ و شهود و نتیجه ریاضت و سلوک، رفع حجاب از وجه حقیقت و رؤیت ذُلّ عبودیّت و اصل فقر و تدلّى است در خود و در همه موجودات.

آداب الصلاه؛ ص۱۱.