حجاب خودبینی و خودپرستی

امام خمینی رضوان‌الله‌علیه:

حجاب خودبینی و خودپرستی از جمیع حجب ضخیم‌تر و ظلمانی‌تر است، و خِرق این حجاب از تمام حجب مشکل‌تر و خرق همه حجب را مقدّمه است، بلکه مفتاحِ مفاتیح غیب و شهادت و باب الابواب عروج به کمال روحانیت خِرق این حجاب است.

آداب الصلاه؛ صص۷و۸.