تارک الصلوه را بل تارک النوافل را دم از عرفان‏ زدن غلط اندر غلط است

علامه حسن‌زاده حفظه‌الله‌تعالی:

و چه نیکو فرمود جناب شیخ عالم عارف متاله محمد بهارى قدس سره الشریف در نامه‏ اى که بسفیر بغداد مرقوم فرموده که: تارک الصلوه را بل تارک النوافل را دم از عرفان‏ زدن غلط اندر غلط است.

هزارویک‌نکته؛ ص۲۲۹، نکته ۴۴۲.