اول شرط سلوک الی الله

امام خمینی رضوان‌الله‌علیه:

هر چه نظر انیّت و انانیّت و خودبینى و خودخواهى در انسان غالب باشد، از کمال انسانیّت دور و از مقام قرب ربوبیّت مهجور است… اوّل شرط سلوک إلى اللّه خروج از این منزل است، بلکه #میزان در ریاضت حق و باطل همین است.

آداب الصلاه؛ صص۷و۸.