اهتمام بلیغ مولوی به دو منبع اساسی اسلام

علامه جعفری رضوان‌الله‌علیه:

با نظر به اهتمام بلیغ مولوى به دو منبع اساسى اسلام، به خوبى اثبات مى ‏شود که این شخصیت، ساخته شده اسلام بوده و این پندار بى‏ اساس که مولوى ساخته شده مغز و روان خویشتن است، آن‏قدر پوچ است که ارزش مطرح کردن و پاسخ دادن را ندارد، و آن کس که ادعا مى ‏کند: از آیات و روایات این مطالب به ‏دست نمى ‏آید، نمى ‏فهمد که اگر عموم مردم این همه حقایق را از آن دو منبع مى ‏فهمیدند، هزاران ملاى رومى داشتیم. متأسفانه این امر باعث تأسف ما مسلمین است که با آن سرمایه عظیم نمى ‏توانیم در هر دورانى امثال ملاى رومى زیاد داشته باشیم.

علل و عوامل جذابیت سخنان مولوی، ص۲۵.