امروزه هیچ علمی غریب‌تر و مظلوم‌تر از علم عرفان نیست

علامه جوادی آملی حفظه‌الله‌تعالی:

 امروزه هیچ علمی غریب‌تر و مظلوم‌تر از علم عرفان نیست. عدّه‌ای با تازیانه شریعت به بدن لطیف و ظریف او می کوبند و آن را کفر و زندقه می خوانند و عدّه‌ای با شیّادی و مکاری روزگار دنیوی خود را در پناه آن تک درخت بیابان معرفت می گذرانند و بین این دو قطب فاصله‌های فراوانی است که جای جای آن را جاهلان و مغرضان پر کرده‌اند.

تحریر تمهید القواعد (عین نضاخ)؛ ج ۱، ص ۱۱.