نشست «مسائل جدید کلامی (کلام جدید)» به همراه «آموزش روش های پاسخ به شبهات»

نشست «مسائل جدید کلامی (کلام جدید)» به همراه «آموزش روش های پاسخ به شبهات» چهارمحال و بختیاری 12 و 13 اردیبهشت